Danh Mục sản phẩm

  • 0938 009 501 (Mr.Vương)
  • 0938 856 733 (Mr.Nhất)

Xe quét rác hút bụi ngồi lái

Kết quả 1 - 18 / 18

Máy quét rác công nghiệp Fimap FSR B

Vui lòng liên hệ
- Bề rộng làm việc với bàn chải trục giữa (mm): 600 - Bề rộng làm việc với bàn chải hông (mm): 1000 - Motor chổi trung tâm (V/W): 24/380 - Motor chổi quét hông (V/W): 24/90

Máy quét rác công nghiệp Fimap FSR Hybrid

Vui lòng liên hệ
- Bề rộng làm việc với bàn chải trục giữa (mm): 600 - Bề rộng làm việc với bàn chải hông (mm): 1000 - Đường kính bàn chải trung tâm: 600mm - Đường kính bàn chải hông: 400mm - Motor chổi trung tâm

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS80B

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 80cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông : (1-2) 112/144 cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 140cm -filtering surface : 7 l -Lực hút

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS80D

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 80cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông : (1-2) 112/144 cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 140cm -filtering surface : 7 l -Lực hút

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS90B

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 90cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông : (1-2)122/154 cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 140cm -filtering surface : 8 l -Lực hút :

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS90D

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 80cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông : (1-2) 112/144 cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 140cm -filtering surface : 7 l -Lực hút

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS110B

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 110cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông :(1-2) 142/174 cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 140cm -filtering surface : 8 l -Lực hút

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS110D

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 110cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông : (1-2) 142/174 cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 140cm -filtering surface : 8l -Lực hút

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS100B

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 100cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông :135cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 150cm - Thể tích thùng rác : 570 l -Lực hút :

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS100D

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 100cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông :135cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 150cm - Thể tích thùng rác : 570 l -Lực hút :

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS120B

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 120cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông :155cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 150cm - Thể tích thùng rác : 600 l -Lực hút : 250

Máy quét rác hút bụi ngồi lái GADLEE GTS 1200

Vui lòng liên hệ
- Bán kính làm việc: 1200mm - Đường kính chổi chính: 750mm - Thời gian làm việc: 7800 m2/h - Độ leo dốc: 16% - Vận tốc tối đa: 7Km/h

Máy quét rác hút bụi ngồi lái GADLEE GTS 1250E

Vui lòng liên hệ
- Bán kính làm việc: 1250mm - Đường kính chổi chính: 710mm - Thời gian làm việc: 8750 m2/h - Độ leo dốc: 16% - Filter lọc: 4m2 - Vận tốc tối đa: 7Km/h - Dung tích thùng chứa rác: 105L - Cân

Máy quét rác hút bụi ngồi lái GADLEE GTS 1250EDP

Vui lòng liên hệ
- Bán kính làm việc: 1250mm - Đường kính chổi chính: 710mm - Thời gian làm việc: 8750 m2/h - Độ leo dốc: 16% - Filter lọc: 4m2 - Vận tốc tối đa: 7Km/h - Dung tích thùng chứa rác: 105L - Cân

Máy quét rác hút bụi ngồi lái GADLEE GTS 1900E

Vui lòng liên hệ
- Bán kính làm việc: 1900mm - Đường kính chổi chính: - Thời gian làm việc: 7600 m2/h - Độ leo dốc: 25% - Filter lọc: 8m2 - Vận tốc tối đa: - Dung tích thùng chứa rác: 160L - Cân nặng không

Máy quét rác hút bụi ngồi lái GADLEE GTS 1460

Vui lòng liên hệ
- Bán kính làm việc: 1460mm - Đường kính chổi chính: 900mm - Thời gian làm việc: 13,140 m2/h - Độ leo dốc: - Filter lọc: 6 m2 - Motor: 1hp x 2 36VDC - Motor hút bụi: 1 hp 36VDC - Dung tích

Máy quét rác hút bụi ngồi lái GADLEE GTS 1460E

Vui lòng liên hệ
- Bán kính làm việc: 1500mm - Đường kính chổi chính: 900mm - Thời gian làm việc: 10.500 m2/h - Độ leo dốc: 13% - Filter lọc: 6m2 - Vận tốc tối đa: 7Km/h - Dung tích thùng chứa rác: 340L - Cân

Máy quét rác hút bụi ngồi lái GADLEE GTS 1460F

Vui lòng liên hệ
- Bán kính làm việc: 1500mm - Đường kính chổi chính: 900mm - Thời gian làm việc: 10.500 m2/h - Độ leo dốc: 13% - Filter lọc: 6m2 - Vận tốc tối đa: 7Km/h - Dung tích thùng chứa rác: 340L - Cân

Danh mục