Danh Mục sản phẩm

  • 0938 009 501 (Mr.Vương)
  • 0938 856 733 (Mr.Nhất)

Xe quét rác hút bụi ngồi lái Fimap

Kết quả 1 - 11 / 11

Máy quét rác công nghiệp Fimap FSR B

Vui lòng liên hệ
- Bề rộng làm việc với bàn chải trục giữa (mm): 600 - Bề rộng làm việc với bàn chải hông (mm): 1000 - Motor chổi trung tâm (V/W): 24/380 - Motor chổi quét hông (V/W): 24/90

Máy quét rác công nghiệp Fimap FSR Hybrid

Vui lòng liên hệ
- Bề rộng làm việc với bàn chải trục giữa (mm): 600 - Bề rộng làm việc với bàn chải hông (mm): 1000 - Đường kính bàn chải trung tâm: 600mm - Đường kính bàn chải hông: 400mm - Motor chổi trung tâm

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS80B

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 80cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông : (1-2) 112/144 cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 140cm -filtering surface : 7 l -Lực hút

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS80D

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 80cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông : (1-2) 112/144 cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 140cm -filtering surface : 7 l -Lực hút

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS90B

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 90cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông : (1-2)122/154 cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 140cm -filtering surface : 8 l -Lực hút :

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS90D

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 80cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông : (1-2) 112/144 cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 140cm -filtering surface : 7 l -Lực hút

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS110B

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 110cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông :(1-2) 142/174 cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 140cm -filtering surface : 8 l -Lực hút

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS110D

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 110cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông : (1-2) 142/174 cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 140cm -filtering surface : 8l -Lực hút

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS100B

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 100cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông :135cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 150cm - Thể tích thùng rác : 570 l -Lực hút :

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS100D

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 100cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông :135cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 150cm - Thể tích thùng rác : 570 l -Lực hút :

Máy quét rác công nghiệp Fimap FS120B

Vui lòng liên hệ
-Độ rông làm việc với bàn chải chỉnh : 120cm - Độ rộng làm việc với bàn chải bên hông :155cm - hệ thống đổ rác : thủy lực - Chiều cao đổ rác : 150cm - Thể tích thùng rác : 600 l -Lực hút : 250

Danh mục