Danh Mục sản phẩm

  • 0938 009 501 (Mr.Vương)
  • 0938 856 733 (Mr.Nhất)

Xe quét rác hút bụi ngồi lái Gadlee

Kết quả 1 - 7 / 7

Máy quét rác hút bụi ngồi lái GADLEE GTS 1200

Vui lòng liên hệ
- Bán kính làm việc: 1200mm - Đường kính chổi chính: 750mm - Thời gian làm việc: 7800 m2/h - Độ leo dốc: 16% - Vận tốc tối đa: 7Km/h

Máy quét rác hút bụi ngồi lái GADLEE GTS 1250E

Vui lòng liên hệ
- Bán kính làm việc: 1250mm - Đường kính chổi chính: 710mm - Thời gian làm việc: 8750 m2/h - Độ leo dốc: 16% - Filter lọc: 4m2 - Vận tốc tối đa: 7Km/h - Dung tích thùng chứa rác: 105L - Cân

Máy quét rác hút bụi ngồi lái GADLEE GTS 1250EDP

Vui lòng liên hệ
- Bán kính làm việc: 1250mm - Đường kính chổi chính: 710mm - Thời gian làm việc: 8750 m2/h - Độ leo dốc: 16% - Filter lọc: 4m2 - Vận tốc tối đa: 7Km/h - Dung tích thùng chứa rác: 105L - Cân

Máy quét rác hút bụi ngồi lái GADLEE GTS 1900E

Vui lòng liên hệ
- Bán kính làm việc: 1900mm - Đường kính chổi chính: - Thời gian làm việc: 7600 m2/h - Độ leo dốc: 25% - Filter lọc: 8m2 - Vận tốc tối đa: - Dung tích thùng chứa rác: 160L - Cân nặng không

Máy quét rác hút bụi ngồi lái GADLEE GTS 1460

Vui lòng liên hệ
- Bán kính làm việc: 1460mm - Đường kính chổi chính: 900mm - Thời gian làm việc: 13,140 m2/h - Độ leo dốc: - Filter lọc: 6 m2 - Motor: 1hp x 2 36VDC - Motor hút bụi: 1 hp 36VDC - Dung tích

Máy quét rác hút bụi ngồi lái GADLEE GTS 1460E

Vui lòng liên hệ
- Bán kính làm việc: 1500mm - Đường kính chổi chính: 900mm - Thời gian làm việc: 10.500 m2/h - Độ leo dốc: 13% - Filter lọc: 6m2 - Vận tốc tối đa: 7Km/h - Dung tích thùng chứa rác: 340L - Cân

Máy quét rác hút bụi ngồi lái GADLEE GTS 1460F

Vui lòng liên hệ
- Bán kính làm việc: 1500mm - Đường kính chổi chính: 900mm - Thời gian làm việc: 10.500 m2/h - Độ leo dốc: 13% - Filter lọc: 6m2 - Vận tốc tối đa: 7Km/h - Dung tích thùng chứa rác: 340L - Cân

Danh mục